Start Opieka hospicyjna

Opieka hospicyjna

Jak działa Hospicjum Domowe
 
Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej świadczone w domu chorego są w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad chorym umierającym.
 
Cel opieki paliatywnej
Poprawa jakości życia chorych i ich rodzin w ostatnim okresie choroby.

Zadania opieki paliatywnej :
 • zwalczanie wszechogarniającego  bólu
 • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych
 • pielęgnacja
 • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych
 • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia 
 • edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników

Warunki objęcia chorego opieką paliatywną:
 • udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego
 • rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum,
 • potrzeby  chorego
 • zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie

System kierowania chorego do hospicjum domowego:
Do hospicjum domowego oprócz lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, pacjenci mogą być zgłaszani przez:
 • samych chorych
 • innych pracowników opieki zdrowotnej
 • rodzinę chorego
 • inne osoby
Opieka sprawowana przez Hospicjum Domowe w Skarżysku-Kamiennej  jest nieodpłatna.
Zgłoszenie pacjenta i wszelkie szczegółowe informacje są dostępne pod telefonem Hospicjum: 0 603 79 06 54 lub pod adresem E-mail: …………..
 

 Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Skarżysku-Kamiennej
ul. Apteczna 7
26-110 Skarżysko-Kamienna

Tel. kontaktowy: 0 603 79 06 54

KRS: Nr 0000330214
Numer NIP: 6631844130
Numer REGON: 260306789

Konto bankowe:
Credit Agricole
59 1940 1076 3076 4932 0000 0000